AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiếng nói và chữ viết là kết quả của quá trình nào dưới đây?

  • A. Cụ thể hóa và trừu tượng hóa các sự vật
  • B.

   Cụ thể hóa và khái quát hóa các sự vật

  • C. Khái quát hóa và trừu tượng hóa các sự vật
  • D. Cụ thể hóa và phân tích các sự vật, hiện tượng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA