AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự hình thành các phản xạ có điều kiện có thể mang lại kết quả nào sau đây?

  • A.

   Giúp con người thích nghi với môi trường sống mới

  • B. Giúp hình thành nếp sống văn hóa
  • C. Giúp trẻ phân biệt được người quen với người lạ
  • D. Tất cả các phương án còn lại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>