AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phép nhân sau: 125.(-8) + 12.(-5)

  • A. 940
  • B. -940
  • C. 1060
  • D. -1060

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  125.(-8) + 12.(-5) = (-1000) + (-60) = -1060

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>