ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thứ tự nào dưới đây đúng với chu kỳ hoạt động của tim?

  • A. Pha co tâm thất → pha dãn chung → pha co tâm nhĩ
  • B. Pha co tâm thất → pha co tâm nhĩ → pha dãn chung
  • C. Pha co tâm nhĩ → pha co tâm thất → pha dãn chung
  • D. Pha co tâm nhĩ → pha dãn chung → pha co tâm thất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Pha co tâm nhĩ → pha co tâm thất → pha dãn chung đây là chu kỳ hoạt động của tim.

  → Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12130

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON