YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thiết kế là công việc:

  • A. Cần làm trước khi lắp đặt mạch điện
  • B. Cần làm sau khi lắp đặt mạch điện
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Cả A và B đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thiết kế là công việc cần làm trước khi lắp đặt mạch điện.

  Đáp án A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 250506

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON