YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đưa ra phương án mạch điện tức là?

  • A. Vẽ sơ đồ nguyên lí
  • B. Vẽ sơ đồ lắp ráp
  • C. Vẽ sơ đồ nguyên lí hoặc lắp ráp
  • D. Vẽ sơ đồ nguyên lí và lắp ráp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đưa ra phương án mạch điện tức là vẽ sơ đồ nguyên lí.

  Đáp án A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 250509

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON