• Câu hỏi:

  There is two students in the classroom.

  • A. is
  • B. two
  • C. in
  • D. classroom

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  is ---> are

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC