YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  There are ..... lovely dogs.

  • A. one
  • B. two
  • C. three
  • D. four

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  There are three lovely dogs.

  Dịch: Có ba con chó dễ thương.

  Chọn C.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 367170

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON