AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin, sự vận động và phát triển của mọi  sự vật, hiện tượng bị chi phối bởi những quy luật nào? Trong đó, quy luật nào là quy luật cơ bản nhất? Vì sao? Trình bày nội dung quy luật. Từ quy luật này, anh (chị) hãy cho biết quan điểm của mình đối với công tác đấu tranh và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay?

  Lời giải tham khảo:

  Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin, sự vận động và phát triển của mọi  sự vật, hiện tượng bị chi phối bởi 3 quy luật cơ bản: quy luật lượng chất; quy luật mâu thuẫn; quy luật phủ định của phủ định. 

  Quy luật mâu thuẫn là quy luật cơ bản nhất. Vì: đây là quy luật hạt nhân của phép biện chứng duy vật và suy cho đến cùng mọi vấn đề của sự vận động và phát triển đều bắt nguồn từ mâu thuẫn. 

  Trình bày nội dung quy luật mâu thuẫn: 

  • Khái niệm
  • Quá trình thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập
  • Ý nghĩa phương pháp luận

  Từ quy luật này, anh (chị) cho biết quan điểm của mình đối với công tác đấu tranh và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

  Nêu khái quát được Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay đối với công tác đấu tranh và bảo vệ chủ quyền biển đảo: Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của mình bằng biện pháp hòa bình với các giải pháp gồm: sử dụng các lực lượng thực thi pháp luật trên thực địa để bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển đảo; đấu tranh bằng con đường chính trị, ngoại giao, đấu tranh bằng dư luận, kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc; Việt Nam cân nhắc việc sử dụng các biện pháp pháp lý theo luật pháp quốc tế nhằm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng và lợi ích chính đáng của mình. 

  Nêu ra được quan điểm cá nhân đối với phương hướng hành động trên (từ góc nhìn của quy luật mâu thuẫn):

  • Trung Quốc là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam
  • Biển Động là khu vực quan trọng trong vận tải, thương mại của quốc tế,…
  • Việt Nam chủ trương con đường hòa bình, muốn ổn định chính trị để phát triển kinh tế,…
  • Xu hướng giải quyết tranh chấp hiện nay trên thế giới là đối thoại, hòa giải trên cơ sở luật pháp quốc tế,... 
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>