YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  a. Lập bảng so sánh hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa. Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa  thực chất là hai loại lao động, đúng hay sai? Vì sao?

  b. Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa thực chất là hai loại lao động, đúng hay sai? Vì sao?

  Lời giải tham khảo:

  a. Lập bảng so sánh hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa 

   

  Lao động cụ thể

  Lao động trừu tượng

  Giống nhau

  Đều thuộc về quá trình lao động

   

   

   

  Khác nhau

  Tạo ra giá trị sử dụng

  Tạo ra giá trị

  Xuất hiện trong mọi nền sản xuất

  Xuất hiện trong nền sản xuất hàng hóa

  Tính vĩnh viễn

  Tính lịch sử

  Biểu hiện dưới một hình thức cụ thể của nghề nghiệp chuyên môn nhất định

  Sự tiêu hao sức lao động của người sản xất hàng hóa nói chung

  Gắn với tính tư nhân của nền sản xuất hàng hóa

  Gắn với tính xã hội của nền sản xuất hàng hóa

  b. Sai. Lao động chỉ có một, tuy nhiên trong nền sản xuất hàng hóa (với mục đích trao đổi mua bán), lao động lai có tính hai mặt: tính cụ thể và tính trừu tượng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>