AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì? Tại sao nói sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân có tính khách quan?

  Lời giải tham khảo:

  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: là xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh. 

  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân có tính khách quan: 

  • Địa vị kinh tế-xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa
  • Đặc điểm chính trị-xã hội của giai cấp công nhân
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>