YOMEDIA
  • Theo nhà thơ, cụm từ “đã vào lồng” có nghĩa gì? (1.0 điểm)

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    “đã vào lồng”: chấp nhận vào chốn quan trường, chịu sự ràng buộc.

    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA