AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo chiều lưng-bụng thì ống đái, âm đạo và trực tràng của người phụ nữ sắp xếp theo trật tự như thế nào ?

  • A.

   Ống đái – âm đạo – trực tràng

  • B. Âm đạo – Trực tràng - ống đái
  • C. Trực tràng – âm đạo - ống đái
  • D. Trực tràng – ống đái – âm đạo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>