YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một người phụ nữ bình thường có khoảng bao nhiêu trứng đạt đến độ trưởng thành ?

  • A. 2000 trứng
  • B. 400 trứng
  • C. 1000 trứng
  • D. 800 trứng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Một người phụ nữ bình thường có khoảng 400 trứng đạt đến độ trưởng thành.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40957

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON