AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người phụ nữ bình thường có khoảng bao nhiêu trứng đạt đến độ trưởng thành ?

  • A.

   2000 trứng

  • B. 400 trứng
  • C. 1000 trứng
  • D. 800 trứng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>