YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Theo anh chị các loại biến động sau, biến động nào ảnh h­ưởng đến cơ số tiền tệ (MB) với tốc độ nhanh nhất?

  • A. Sự gia tăng sử dụng séc
  • B. Sự gia tăng trong tài khoản tiền gửi có thể phát hành séc.
  • C. Lãi suất tăng lên.
  • D. Lãi suất giảm đi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100303

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON