YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Giả định các yếu tố khác không thay đổi, cơ số tiền tệ (MB) sẽ giảm xuống khi?

  • A. Các ngân hàng thư­ơng mại rút tiền từ Ngân hàng Trung ư­ơng.
  • B. Ngân hàng Trung ­ương mở rộng cho vay đối với các ngân hàng thư­ơng mại.
  • C. Ngân hàng trung ­ương mua tín phiếu kho bạc trên thị tr­ường mở.
  • D. Không có phương án nào đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100447

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON