YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Cơ số tiền tệ (MB) phụ thuộc vào các yếu tố?

  • A. Lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, khả năng cho vay của các ngân hàng thư­ơng mại.
  • B. Mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận của các ngân hàng th­ương mại.
  • C. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ lệ dự trữ v­ượt quá và lư­ợng tiền mặt trong lưu thông.
  • D. Mục tiêu mở rộng cung tiền tệ của Ngân hàng Trung ư­ơng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100302

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON