YOMEDIA
 • Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu

  Câu hỏi:

  The restaurant is .... the drugstore.

  • A. next
  • B. near to
  • C. opposite
  • D. in front

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>