YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tự thụ phấn là: 

  • A. Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhuy của cây khác cùng loài.
  • B. Sự thụ phấn của hạt phấn với nhuy của cùng một hoa hay khác hoa cùng một cây.
  • C. Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với cây khác loài. 
  • D. Sự kết hợp của tỉnh tử của cây này với trứng của cây khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tự thụ phấn là sự thụ phấn của hạt phấn với nhuy của cùng một hoa hay khác hoa cùng một cây.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139824

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF