AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thế nào là đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại?

  Lời giải tham khảo:

  • Đa phương hóa: Quan hệ đối ngoại với các nước bạn bè truyền thống, các nước tư bản phát triển, các nước đang phát triển, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế.
  • Đa dạng hóa: Quan hệ đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA