AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The house ______ is situated in the city centre.

  • A. we have just bought
  • B. which
  • C. in where we live
  • D. which we live in

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>