AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi, cơ năng của vật ở những dạng nào? Chúng chuyển hoá như thế nào?

  Lời giải tham khảo:

  - Khi vật ở độ cao h (lúc chưa rơi), quả bóng chỉ có thế năng hấp dẫn.

  - Trong khi rơi, độ cao giảm dần do đó thế năng hấp dẫn cũng giảm dần. Mặt khác vận tốc của bóng mỗi lúc càng tăng do đó động năng của bóng tăng dần.  Như vậy trong quá trình rơi, thế năng hấp dẫn đã chuyển hoá dần thành động năng.

  - Khi rơi đến đất, thế năng đã chuyển hoá hoàn toàn thành động năng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>