AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người ta kéo vật khối lượng 24kg lên cao bằng một mặt phẳng nghiêng có chiều dài 15m và độ cao 1,8m. Lực cản do ma sát trên đường là 36N. Hãy tính:

  a) Công của người kéo, coi vật chuyển động thẳng đều.

  b) Hiệu suất của mặt phăng nghiêng.

  Lời giải tham khảo:

  a) Công của người kéo:

  A = P.h + Fms.S

  = 240.1,8 + 36.15 = 972J

  b) Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng:

  H = A1/A = 432/972 = 0,444 = 44,4%

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>