AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

  Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà ..... được hay .... trong quá trình truyền nhiệt.

  Lời giải tham khảo:

  Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>