ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tế bào sinh dục đực của cây lưỡng tính có ở đâu ?

  • A. Trong không bào của cánh hoa
  • B. Trong bao phấn của nhị
  • C. Trong noãn của nhuỵ
  • D. Trong đài hoa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77121

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON