• Câu hỏi:

  Tập hợp E các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 12 được biểu diễn như thế nào? Chọn một phương án đúng:

  • A. E = {8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12}
  • B. E = {8 ; 9 ; 10 ; 11}
  • C. E = {7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11}
  • D. E = {7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11}

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC