• Câu hỏi:

  Tác động chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến sự phát triển kinh tế - xã hội

  • A. Khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp
  • B. Xuất hiện các ngành công nghệ có  hàm lượng kỹ thuật thấp
  • C. Thay đổi cơ cấu lao động, đầu tư nước ngoài giảm mạnh
  • D. Khoảng cách giàu nghèo giữa các nước rút ngắn lại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC