YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước có ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào đối với người Việt cổ?

  Lời giải tham khảo:

  * Ý nghĩa của sự ra đời nghề nông trồng lúa nước:

  - Từ đây, con người có thể định cư lâu dài ở vùng đồng bằng ven các con sông lớn .

  - Cuộc sống trở nên ổn  định hơn, phát triển hơn cả về vật chất và tinh thần.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98490

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON