ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp bắt đầu làm gì?

  • A. Khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
  • B. Khai thác thuộc địa lần thứ hai.
  • C.  Bắt đầu xúc tiến việc thiết lập bộ máy chính quyền thực dân và chế độ bảo hộ lên phần lãnh thổ Bắc Kì và Trung Kì.
  • D. Bắt đầu xúc tiến việc lập bộ máy cai trị trên toàn Việt Nam.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 21800

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1