ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Vua Hàm Nghi bị bắt vào thời gian nào?

  • A. Tháng 10 năm 1888.
  • B. Tháng 11 năm 1888.
  • C. Tháng 12 năm 1888.
  • D. Tháng 01 năm 1889.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 21803

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF