YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là cuộc khởi nghĩa nào?

  • A. Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887).
  • B. Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892).
  • C. Cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế (tháng 7-1885)
  • D. Khởi nghĩa Hương khê (1885-1895).
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 21801

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1