YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản là quyền: 

  • A. chiếm đoạt
  • B. định đoạt
  • C. chiếm hữu 
  • D. chiếm dụng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản là quyền chiếm hữu.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 15247

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON