ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản được gọi là?

  • A. Quyền sử dụng.
  • B. Quyền định đoạt.
  • C. Quyền chiếm hữu.
  • D. Quyền tranh chấp
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản được gọi là quyền sử dụng.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 136622

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1