AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài nhờ các hệ quan nào?

  • A. Hô hấp
  • B. Bài tiết
  • C. Tiêu hóa
  • D. Cả ba đáp án trên đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA