AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Máu và nước mô vận chuyển đến tế bào những chất gì?

  • A. Prôtêin
  • B. Khí CO2 và muối khoáng
  • C. Các chất dinh dưỡng và O2
  • D. Lipit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>