ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Máu và nước mô vận chuyển đến tế bào những chất gì?

  • A. Prôtêin
  • B. Khí CO2 và muối khoáng
  • C. Các chất dinh dưỡng và O2
  • D. Lipit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Máu và nước mô cung cấp chất dinh dưỡng và chất khí cho tế bào chất và thải ra khỏi cơ thể phân, khí cacbonic, nước tiểu ...

  → Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13917

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON