• Câu hỏi:

  Quá trình tiêu hóa ở khoang miệng gồm:

  • A. Biến đổi lí học
  • B. Nhai, đảo, trộn thức ăn
  • C. Biến đổi hóa học
  • D. A và C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC