• Câu hỏi:

  Loại thức ăn nào được biến đổi về hóa học ở khoang miệng?

  • A. Prôtêin, tinh bột, lipit
  • B. Tinh bột chín
  • C. Prôtêin, tinh bột, hoa quả
  • D. Bánh mì, dầu thực vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC