YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Quá trình cố định nitơ ở các vi khuẩn cố dịnh nitơ tự do phụ thuộc vào loại enzim:

  • A. nitrôgenaza. 
  • B. perôxiđaza.
  • C. đêaminaza. 
  • D. đêcacboxilaza 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quá trình cố định nitơ ở các vi khuẩn cố dịnh nitơ tự do phụ thuộc vào loại enzim: nitrôgenaza. 

  → Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9519

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON