YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Quá trình cảm nhận và phản ứng với sự thay đổi của môi trường là 

  • A. dinh dưỡng.
  • B. bài tiết.
  • C. cảm nhận và vận động.
  • D. sinh trưởng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quá trình cảm nhận và phản ứng với sự thay đổi của môi trường là cảm nhận và vận động.

  Đáp án C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 294059

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON