AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng? 

  • A. Động năng là cơ năng của vật có được do dạng chuyển động. 
  • B. Vật có động năng có khả năng sinh công.
  • C. Động năng của vật không thay đổi khi vật chuyển động đều. 
  • D. Động năng của vật chỉ phụ thuộc vận tốc, không phụ thuộc các đại lượng khác của vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>