AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nhiệt độ của một miếng đồng tăng thì 

  • A. thể tích của mỗi nguyên tử đồng tăng. 
  • B.  khoảng cách giữa các nguyên tử đồng tăng
  • C. số nguyên tử đồng tăng. 
  • D. cả ba phương án trên đều không đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>