AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người kéo một vật từ giếng sâu 8m lên đều trong 20s. Người ấy phải dùng một lực 180N. Tính công và công suất của người kéo.

  Lời giải tham khảo:

  Công thực hiện của người kéo: A = F.s = 180.8 = 1440J.

  Công suất của người kéo: P = A/t = 1440/20 = 72W

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>