AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nồng độ % của một dung dịch cho biết

  • A. Số gam chất tan có trong 100g nước.
  • B. Số gam chất tan có trong 1000ml dung dịch.
  • C. Số gam chất tan có trong 100ml nước.
  • D. Số gam chất tan có trong 100g dung dịch.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>