YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố hóa học nào dưới đây tham gia cấu tạo nên prôtêin, lipit, gluxit và cả axit nuclêic? 

  • A. Hiđrô
  • B. Tất cả các phương án còn lại
  • C. Ôxi 
  • D. Cacbon

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Prôtêin, lipit, gluxit và cả axit nuclêic đều được cấu tạo từ các nguyên tố chính là C, H, O.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124690

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF