YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chức năng của màng sinh chất là

  • A. Tiếp nhận thông tin từ bên ngoài vào tế bào
  • B. Trao đổi chất với môi trường xung quanh
  • C. Ngăn không có các chất trong tế bào đi ra
  • D. Giữ tế bào không bị mất nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chức năng của màng sinh chất là trao đổi chất với môi trường xung quanh.

  ⇒ Đáp án: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9104

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON