• Câu hỏi:

  Những hoạt động nào cần thiết khi chăm sóc cây cảnh?

  • A. Bón phân 
  • B. Tưới nước
  • C. Tỉa cành
  • D. Đáp án A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  • Bón phân, tưới nước, tỉa cành, tạo dáng, làm sạch chậu cây...

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC