YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Những hành vi phá hoại môi trường ?

  • A. Đốt rừng làm nương rẫy.
  • B. Chặt cây rừng trái phép lấy gỗ.
  • C. Phá hoại rừng phòng hộ
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Những hành vi phá hoại môi trường:

  + Đốt rừng làm nương rẫy.

  + Chặt cây rừng trái phép lấy gỗ.

  + Phá hoại rừng phòng hộ

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10679

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON