AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhóm chất nào sau đây đều là oxit:

  • A. CaCO3, CaO, NO, MgO
  • B. ZnO, K2O, CO2, SO3
  • C. HCl, MnO2, BaO, P2O5
  • D. FeO, Fe2O3, NO2, HNO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A: CaCO(muối) , CaO, NO, MgO     ⇒ Loại

  B: ZnO, K2O, CO2, SO3

  C: HCl (axit) , MnO2, BaO, P2O5        ⇒ Loại

  D: FeO, Fe2O3, NO2, HNO3 (axit)      ⇒ Loại

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA