YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cặp chất nào sau đây được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?

  • A. KMnO4, KClO3   
  • B. H2O, KClO3
  • C. K2MnO4, KClO 
  • D. KMnO4, H2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Những chất dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là những chất giàu oxi và dễ bị nhiệt phân.

  2KMnO4  KMnO4 + MnO2 + O2

  2 KClO3    2 KCl   + 3 O2

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 12705

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA