• Câu hỏi:

  Nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong ĐC xăng là : 

  • A. cung cấp hòa khí sạch vào xilanh ĐC phù hợp với các chế độ làm việc của ĐC.
  • B. cung cấp nhiên liệu và không khí sạch vào xilanh phù hợp với các chế độ làm việc của ĐC.
  • C. cung cấp xăng, nhớt và không khí sạch vào xilanh phù hợp với các chế độ làm việc của ĐC. 
  • D. cung cấp diêzen, nhớt và không khí sạch vào xilanh phù hợp với các chế độ làm việc của ĐC.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC